โรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบมาตรการ 7+4

อำเภอนครไทยเริ่มแล้ว โรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบมาตรการ 7+4 อำเภอนครไทยนำร่องโรงเรียนในอำเภอร่วมปฏิบัติตาม 7 มาตรการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ บวกด้วยอีก 4 มาตรการในพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ ได้แก่ ไม่แบ่งซองขาย ไม่ขายบุหรี่ให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ไม่ให้เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีขาย และไม่แสดงผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ จุดขาย

โดยรับเกียรติจาก นายสุทธิดล พุทธรักษ์ รองผู้อำนวยการ สพม.39 เป็นประธานในพิธีเปิด โดยก่อนหน้านี้ แกนนำ GenZ และกลุ่มพิทักษ์รักษ์นครไทย ได้ลงพื้นที่แจก 10 ข้อต้องรู้พรบ.60 กับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้านกำนัน ผู้ปกครองนักเรียน เพื่อสร้างการรับรู้ พรบ.ใหม่ ในพื้นที่ด้วย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth

Close Menu