ประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญในอุตสาหกรรม

ประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญในอุตสาหกรรมที่ไม่คาดว่าจะเห็นการเติบโตของปริมาณมาก ชาวจีนกินไข่ต่อหัวมากกว่าคนอื่นเกือบ 280 ปีหรือเกือบพันล้านวันทั่วประเทศดังนั้นการบริโภคจึงไม่น่าจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก พ่อพันธุ์แม่พันธุ์เช่น Huayu พยายามที่จะเติบโตโดยการมีส่วนแบ่งการตลาดจากผู้อื่น นอกจากโรงเพาะฟัก Handan ใหม่แล้วยังมีการก่อสร้างอาคารอีกแห่งหนึ่งในฉงชิ่ง

ซึ่งจะทำให้การผลิตเป็นปีละ 180 ล้านลูกไก่ สมาคมสินค้าเกษตรแห่งประเทศจีน ระบุว่าในปีที่แล้วมีสินค้าคงคลังในชั้นปีที่ประมาณ 1.2 พันล้าน นายหวงประธานกล่าวว่า Huayu กำลังมองหาชั้นพันธุ์และสร้างโรงเพาะฟักในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแอฟริกา

Close Menu