“ธพว.” ติดปีกธุรกิจแปรรูปยาง จัดหลักสูตร “SME- D Scaleup Rubber Innovation” พร้อมหนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ – “ธพว.” จับมือสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยาง ม.อ. ปฏิวัติผู้ประกอบการธุรกิจยางด้วยนวัตกรรม วาดหวังติดปีกสร้างมูลค่าเพิ่มสู่ตลาดโลก โดยจัดหลักสูตร “SME- D Scaleup Rubber Innovation” ขึ้นเป็นครั้งแรกในไทย ผสานด้วยการสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ำเพื่อต่อยอดธุรกิจให้เติบโตยั่งยืน

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME Development Bank เปิดเผยว่า ธนาคารมีนโยบายสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีกลุ่มยางพาราให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงการขับเคลื่อนประเทศก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ตามนโยบายรัฐบาล โดยได้ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) จัดทำโครงการหลักสูตร SME – D Scaleup Rubber Innovation ครั้งแรกประเทศไทย ซึ่งเป็นหลักสูตรการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจยางรูปแบบใหม่ ที่ต้องการสร้างแนวคิดสร้างสรรค์ผสมผสานนวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค และสร้างมูลค่าเพิ่มของยางผ่านกระบวนความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถออกสู่ตลาดโลกได้จริง

รวมถึงเอื้อโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำจากทางธนาคาร เพื่อความสำเร็จของธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นมิติใหม่การพัฒนา การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากวิทยากรชั้นแนวหน้าของประเทศไทย ที่เป็นกูรูตัวจริงในแวดวงธุรกิจยางมาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ พร้อมเป็นพี่เลี้ยงช่วยดูแลฟูมฟักตั้งแต่การเริ่มต้นกระบวนการคิด สู่การต่อยอดธุรกิจ การสร้างมาตรฐาน และส่งเสริมการตลาด เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์การแปรรูปยางพาราออกเป็นผลิตภัณฑ์อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ทั้งนี้ ยางพาราไทยนับเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีบทบาทสำคัญ เป็นสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรที่มียอดส่งออกอันดับ 1 ของประเทศ ด้วยมูลค่าการส่งออกยางดิบรวม 1.7 แสนล้านบาทในปี 2558 โดยคิดเป็น 87% ของรายได้รวมทั้งหมด ในขณะที่มีมูลค่าการแปรรูปยางสูงถึง 2.07 แสนล้านบาท คิดเป็น 13% เท่านั้น จะเห็นได้ว่าจำนวนของการแปรรูปยางคิดเป็นเปอร์เซ็นต์น้อยมาก แต่กลับสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากกว่าการส่งออกในรูปยางดิบ

“ฉะนั้นแนวความคิดการเปลี่ยนตัวเองสู่การพัฒนายางแปรรูปให้สูงขึ้น จะส่งผลต่อการยกระดับผู้ประกอบการ สร้างรายได้เพิ่มขึ้นและส่งผลกลับสู่เศรษฐกิจของประเทศด้วย โครงการหลักสูตร SME- D Scaleup Rubber Innovation นี้จะเป็นการตอบโจทย์ส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการยางสู่การแปรรูป เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป” นายมงคลกล่าวและเสริมว่า

ขอบคุณข่าวที่มีประโยชน์ และติดตามข่าวฉบับเต็มได้ที่ ผู้จัดการออนไลน์

Close Menu